Log Management Utility

Log Management Utility pozwala na wgląd do historii operacji wykonanych na urządzeniu i historię komunikatów wysyłanych na maszynę.

Opis

Log Management Utility pozwala na wgląd do historii operacji wykonanych na urządzeniu i historię komunikatów wysyłanych na maszynę. Tego narzędzia można użyć do zarządzania statusem użycia maszyny oraz analizy w celu rozwiązywania problemów.

Zawartość logów może być użyta do potwierdzenia daty i godziny wykonania pracy, identyfikacji użytkownika oraz wyniku pracy. Logi z wielu urządzeń mogą być sortowane według daty, numeru, typu transmisji, przeznaczenia, rodzajów błędów i statusu informacji.