PageScope Web Connection

Pagescope Web Connection to panel sterowania urządzenia wielofunkcyjnego (MFP), dostępny z poziomu przeglądarki internetowej.

Opis

Pagescope Web Connection to panel sterowania urządzenia wielofunkcyjnego (MFP), dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Urządzenie MFP jest serwerem sieciowym co umożliwia:

  • zmianę ustawień tak samo jak z panela MFP
  • uwierzytelnianie użytkowników
  • rejestrację użytkowników
  • nadawanie i zmiany ustawień limitów
  • sprawdzanie stanu urządzenia
  • zmianę ustawień administratora
  • zarządzanie dokumentami i OCR