Print Status Notifier

Print Status Notifier powiadamia użytkownika o zakończeniu zadania drukowania lub powstałych błędach.

Opis

Print Status Notifier powiadamia użytkownika o zakończeniu zadania drukowania lub powstałych błędach. Jest programem, który znajduje się na pasku zadań i informuje użytkownika o statusie pracy poprzez monitorowanie drukowania i faksowania, które są aktualnie wykonywane przez urządzenie (drukarka lub MFP). Aplikacja nie tylko monitoruje prace drukowane z PC, ale także te, które są wykonywane z panela urządzenia.

Funkcje Print Status Notifier:

  • przekazuje informacje o pracy
  • wyświetla historie prac
  • wyświetla informacje o urządzeniu
  • łączy się z PageScope Web Connection
  • odświeża swój status automatycznie
  • usuwa prace