ROZWIĄZYWANIE NAJCZĘSTSZYCH PROBLEMÓW

ObjawyDiagnostyka Rozwiązanie
Główny przełącznik jest włączony lecz kopiarka nie działa.– Czy wtyczka znajduje się w gnieździe?
– Czy włącznik listwy zabezpieczającej nie jest wyłączony?
– Podłącz prawidłowo urządzenie do zródła zasilania.
– Włącz listwę zabezpieczającą.
Kopiowanie nie rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku rozpoczęcia kopiowania.– Czy przednie drzwiczki są całkowicie zamknięte?
– Czy umieszczone kasety odpowiadają rozmiarom oryginałów?
– Czy ilość wydruków nie jest ustawiona na „0”?
– Czy włączony jest tryb oszczędzania energii?
– Zamknij do końca przednie drzwiczki.
– Włóż odpowiednią kasetę.
– Ustaw żądaną ilość kopii.
– Naciśnij dowolny przycisk poza przyciskiem rozpoczęcia kopiowania.
Obraz kopii jest zabrudzony.– Czy pas transmisyjny ADF jest czysty?
– Czy poziom gęstości zaczernienia jest prawidłowy? /ręcznie ustawiany?
– Wyczyść.
– Dostosuj poziom gęstości; skontaktuj się z punktem serwisowym by ponownie ustawić poziom gęstości zaczernienia.
Obraz kopii jest zbyt jasny.– Czy poziom gęstości zaczernienia jest prawidłowy?
– Czy nie jest wyświetlony komunikat „ADD TONER” /proszę uzupełnić toner/?
– Czy papier do kopiowania nie jest wilgotny?
– Dostosuj poziom gęstości; skontaktuj się z punktem serwisowym by ponownie ustawić poziom gęstości zaczernienia.
– Uzupełnij toner.
– Wymień papier do kopiowania na suchy.
Obraz kopii ma czarne linie.– Skontaktuj się z punktem serwisowym.
Niska jakość kopii.– Czy papier do kopiowania jest wilgotny?
– Czy nie zapala się lampka informująca o konieczności kontroli serwisowej?
– Wymień papier do kopiowania na suchy.
– Skontaktuj się z punktem serwisowym.
Nie można wykonać kopii nawet po usunięciu zablokowanego papieru.– Czy nie świeci jeszcze jakaś lampka sygnalizująca zablokowanie papieru?
– Czy podczas usuwania zacięcia w kopiarce nie został skrawek papieru?
– Korzystając z odpowiedniej procedury usuń zablokowany papier ze wszystkich miejsc wskazanych przez migające lampki.
– Skontaktuj się z punktem serwisowym.
Toner jest nadmiernie zużywany.– Czy często kopiujesz grube oryginały, np. książki przy otwartej klapie kopiarki?– Korzystając z funkcji usuwania ramki i środkowego marginesu zmniejszysz zużycie toneru.