Kserokopiarki Wrocław - sprzedaż dzierżawa Drukarki i plotery

Kontrakt Techniczno - Materiałowy

Jest umową na obsługę techniczną urządzeń kserograficznych oferowanych przez naszą firmę. Umowy tego typu mogą być zawierane dla urządzeń marek: Konica, Canon i Konica Minolta.

Główne założenia KTM:

  • całkowite rozliczenie obsługi technicznej zawarte w zryczałtowanej cenie jednostkowej za kopie
  • możliwość elastycznego rozliczenia serwisu w cyklach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych
  • priorytetowe podejście techników do KTM – uzgodnione czasy reakcji
  • gwarancja uzyskania urządzenia zastępczego w momencie konieczności wykonania naprawy warsztatowej
  • zminimalizowanie kosztów obsługi, które są niższe niż w porównywalnej umowie standardowej
  • możliwość planowania kosztów opieki technicznej w dłuższej perspektywie – rok, 2, 3 lata


O szczegóły pytaj naszych handlowców
Tel. 71 795-77-18