Kserokopiarki Wrocław - sprzedaż dzierżawa Drukarki i plotery

Rozwiązywanie najczęstszych problemów

ObjawyDiagnostyka Rozwiązanie
Główny przełącznik jest włączony lecz kopiarka nie działa. - Czy wtyczka znajduje się w gnieździe?
- Czy włącznik listwy zabezpieczającej nie jest wyłączony?
- Podłącz prawidłowo urządzenie do zródła zasilania.
- Włącz listwę zabezpieczającą.
Kopiowanie nie rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku rozpoczęcia kopiowania. - Czy przednie drzwiczki są całkowicie zamknięte?
- Czy umieszczone kasety odpowiadają rozmiarom oryginałów?
- Czy ilość wydruków nie jest ustawiona na "0"?
- Czy włączony jest tryb oszczędzania energii?
- Zamknij do końca przednie drzwiczki.
- Włóż odpowiednią kasetę.
- Ustaw żądaną ilość kopii.
- Naciśnij dowolny przycisk poza przyciskiem rozpoczęcia kopiowania.
Obraz kopii jest zabrudzony. - Czy pas transmisyjny ADF jest czysty?
- Czy poziom gęstości zaczernienia jest prawidłowy? /ręcznie ustawiany/
- Wyczyść.
- Dostosuj poziom gęstości; skontaktuj się z punktem serwisowym by ponownie ustawić poziom gęstości zaczernienia.
Obraz kopii jest zbyt jasny. - Czy poziom gęstości zaczernienia jest prawidłowy?
- Czy nie jest wyświetlony komunikat "ADD TONER" /proszę uzupełnić toner/?
- Czy papier do kopiowania nie jest wilgotny?
- Dostosuj poziom gęstości; skontaktuj się z punktem serwisowym by ponownie ustawić poziom gęstości zaczernienia.
- Uzupełnij toner.
- Wymień papier do kopiowania na suchy.
Obraz kopii ma czarne linie - - Skontaktuj się z punktem serwisowym.
Niska jakość kopii - Czy papier do kopiowania jest wilgotny?
- Czy nie zapala się lampka informująca o konieczności kontroli serwisowej?
- Wymień papier do kopiowania na suchy.
- Skontaktuj się z punktem serwisowym.
Nie można wykonać kopii nawet po usunięciu zablokowanego papieru. - Czy nie świeci jeszcze jakaś lampka sygnalizująca zablokowanie papieru?
- Czy podczas usuwania zacięcia w kopiarce nie został skrawek papieru?
- Korzystając z odpowiedniej procedury usuń zablokowany papier ze wszystkich miejsc wskazanych przez migające lampki.
- Skontaktuj się z punktem serwisowym.
Toner jest nadmiernie zużywany. - Czy często kopiujesz grube oryginały, np. książki przy otwartej klapie kopiarki? - Korzystając z funkcji usuwania ramki i środkowego marginesu zmniejszysz zużycie toneru.