Copy Protection Utility

Copy Protection służy do ustawiania zabezpieczeń kopii i tzw. stempli na urządzeniu wielofunkcyjnym.

Opis

Copy Protection służy do ustawiania zabezpieczeń kopii i tzw. stempli na urządzeniu wielofunkcyjnym. Zabezpieczeniem przed kopiowaniem jest dołączenie niewidocznych znaków podczas kopiowania lub drukowania z MFP. Gdy dokument zawierający te znaki jest kopiowany, ukryte elementy pojawiają się, wskazując, że tworzony dokument jest kopią. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w celu ograniczenia tworzonych kopii ściśle poufnych dokumentów.

Copy Protection Utility pozwala edytować znaki ukryte na MFP. Znaki te chronią przed nieautoryzowanym kopiowaniem.