Net Care Device Manager

PageScope Net Care Device Manager pomaga administratorowi utrzymać stały poziom wysokiej produktywności wszystkich zarejestrowanych urządzeń drukujących.

Opis

Ważnym zadaniem administrowania, oprócz zarządzania użytkownikami i prawami dostępu, jest monitorowanie urządzeń drukujących, ich dostępności i wydajności. Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, które nie mogą być wykorzystywane ze względu na brak materiałów eksploatacyjnych lub problemy techniczne, uniemożliwiają pracownikom wykonywanie ich zwykłych zadań i z tego powodu mają negatywny wpływ na całkowitą produktywność biura.

PageScope Net Care Device Manager pomaga administratorowi utrzymać stały poziom wysokiej produktywności wszystkich zarejestrowanych urządzeń drukujących. Równocześnie ten moduł PageScope dostarcza wygodny interfejs, oparty na przeglądarce, służący do szybkiej i łatwej konfiguracji ustawień sieciowych i szczegółowych ustawień urządzeń (nazwa, lokalizacja, dział, itp.). Ponadto, ze względu na obsługiwanie przez Net Care Device Manger danych MIB, można zarządzać również urządzeniami drukującymi innych osób.

Funkcje:

  • Automatyczne wykrywanie i rejestrowanie zgodnych systemów w sieci, nie wymagające procedur ręcznych
  • Szybkie i elastyczne monitorowanie statusu poprzez WWW, przy czym dostępność systemu lub problemy są wykazywane przez ikony
  • Indywidualne konfigurowanie powiadomień e-mail o zmianach statusu lub problemach, łącznie z elastycznym przydzielaniem puli urządzeń różnym administratorom
  • Szybkie przypisywanie wielu systemom z góry skonfigurowanych ustawień sieci (np. podsieci, bramy, domeny) poprzez szablony
  • Skuteczne wywoływanie odczytów liczników z wielu systemów, w tym automatyczny eksport, np. do aplikacji księgowości

Zalety:

  • Znaczne zmniejszenie pracochłonności związanej z administrowaniem dzięki pełnemu monitorowaniu poprzez centralny interfejs WWW
  • Natychmiastowe zajmowanie się problemami i wąskimi gardłami dzięki usprawnionemu wywoływaniu statusu i automatycznemu powiadamianiu e-mail
  • Zwiększona produktywność systemu w wyniku zmaksymalizowanego czasu sprawności, wywierająca korzystny wpływ na ogólną produktywność biura
  • Podwyższona motywacja użytkowników – dostępność systemu jest maksymalizowana, a konieczność interwencji sprowadzona do minimum